TEST SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ

13.05.2022

31 maja 2022r. o godzinie 8:30 odbędzie się test sprawności fizycznej dla kandydatów                                      do LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO - Odział Przygotowania Wojskowego.
Zbiórka 8:15 w holu szkoły. Przypominamy o stroju sportowym i zmiennym obuwiu.

Na test sprawności ficzycznej proszę przynieść orzeczenie lekarskie o braku przeciwskazań do odbywania kształcenia                                                 w Oddziale Przygotowania Wojskowego, brak takiego zaświadczenia uniemożliwia przystąpienie do testu.

Pamiętajcie, że rekrutacja dla tych osób w VULCANIE trwa tylko do 30 maja 2022r.