PROGRAMY MON

 

Nazwa programu: Kształtowanie postaw patriotycznych

Nazwa projektu: Wyposażenie uczniów Oddziału Przygotowania Wojskowego Liceum Ogólnokształcacego w Bytomiu ZDZ w Katowicach                                       w zestaw jednolitego ubioru  służącego do realizacji programu szkolenia wojskowego

Dofinansowanie: 29 000,00 zł

Całkowita wartość inwestycji: 36 250,00 zł

Data podpisania umowy: 07.11.2023r.

Z satysfakcją informujemy, że  uczniowie Oddziału Przygotowania Wojskowego   naszego  Liceum Ogólnokształcącego na podstawie umowy zawartej  pomiędzy   ZDZ w Katowicach a Ministrem Obrony Narodowej, objęci zostali dofinansowaniem w ramach zadania, którego celem jest wyposażenie uczniów  w zestaw jednolitego umundurowania służącego do realizacji programu szkolenia wojskowego.

W skład umundurowania wchodzi bluza i spodnie mundurowe wg wzoru opracowanego specjalnie dla klas mundurowych i Oddziałów Przygotowania Wojskowego oraz pozostałe elementy tworzące kompletny pakiet mundurowy.

 

 

Nazwa programu: Kształtowanie postaw patriotycznych

Nazwa projektu: Wyposażenie uczniów Oddziału Przygotowania Wojskowego
w zestaw jednolitego umundurowania a także  szkoły w wyposażenie specjalistyczne służące do realizacji programu szkolenia.

Dofinansowanie: 61 392,00 zł

Całkowita wartość inwestycji: 76 740,00 zł

Z satysfakcją informujemy, że  uczniowie Oddziału Przygotowania Wojskowego   naszego  Liceum Ogólnokształcącego na podstawie umowy zawartej  pomiędzy   ZDZ w Katowicach a Ministrem Obrony Narodowej – Biuro do Spraw Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej”, objęci zostali dofinansowaniem w ramach zadania, którego celem jest wyposażenie uczniów  w zestaw jednolitego umundurowania a także  szkół w wyposażenie specjalistyczne służące do realizacji programu szkolenia.

W skład umundurowania wchodzi bluza i spodnie mundurowe wg wzoru opracowanego specjalnie dla klas mundurowych i Oddziałów Przygotowania Wojskowego oraz pozostałe elementy tworzące kompletny pakiet mundurowy.

Wyposażenie specjalistyczne OPW obejmuje 21 elementów takie jak np. atrapy i repliki   broni, maski ochronne, przybory do walki wręcz, sprzęt pierwszej pomocy itp., które wykorzystywane będą podczas realizacji programu szkolenia.

 

 

 

 

Nazwa programu: Kształtowanie postaw patriotycznych (kontynuacja)

Nazwa projektu: Zakup kurtek  ucznia dla Liceum Ogólnokształcącego w Bytomiu Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach, w ramach specjalistycznego wyposażenia dla OPW rozpoczynającego funkcjonowanie w roku szkolnym 2020/2021

Dofinansowanie: 12 800,00 zł

Całkowita wartość inwestycji: 16 000,00 zł

 

 

 

  

    

Nazwa programu: Kształtowanie postaw patriotycznych (kontynuacja)

Nazwa projektu: wyposażenie uczniów OPW Liceum Ogólnokształcącego
w Bytomiu ZDZ w Katowicach
w zestaw jednolitego ubioru oraz szkoły w wyposażenie specjalistyczne służące do realizacji programu szkolenia w oddziałach przygotowania wojskowego.

Dofinansowanie z Budżetu Państwa: 56 608,00 zł

Całkowita wartość zadania: 70 760,00 zł

Zadanie dotyczy zakupu pakietów ubiorczych dla kolejnych roczników kadetów Oddziału Przygotowania Wojskowego naszej szkoły, a dla szkoły doposażenia wyposażenia specjalistycznego do realizacji programu szkolenia wojskowego, w oparciu o umowę zawartą pomiędzy Skarbem Państwa reprezentowanym przez MON a Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Katowicach.