PROGRAMY MON

 

 

Nazwa programu: Kształtowanie postaw patriotycznych

Nazwa projektu: Wyposażenie uczniów Oddziału Przygotowania Wojskowego
w zestaw jednolitego umundurowania a także  szkoły w wyposażenie specjalistyczne służące do realizacji programu szkolenia.

Dofinansowanie: 61 392,00 zł

Całkowita wartość inwestycji: 76 740,00 zł

Z satysfakcją informujemy, że  uczniowie Oddziału Przygotowania Wojskowego   naszego  Liceum Ogólnokształcącego na podstawie umowy zawartej  pomiędzy   ZDZ w Katowicach a Ministrem Obrony Narodowej – Biuro do Spraw Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej”, objęci zostali dofinansowaniem w ramach zadania, którego celem jest wyposażenie uczniów  w zestaw jednolitego umundurowania a także  szkół w wyposażenie specjalistyczne służące do realizacji programu szkolenia.

W skład umundurowania wchodzi bluza i spodnie mundurowe wg wzoru opracowanego specjalnie dla klas mundurowych i Oddziałów Przygotowania Wojskowego oraz pozostałe elementy tworzące kompletny pakiet mundurowy.

Wyposażenie specjalistyczne OPW obejmuje 21 elementów takie jak np. atrapy i repliki   broni, maski ochronne, przybory do walki wręcz, sprzęt pierwszej pomocy itp., które wykorzystywane będą podczas realizacji programu szkolenia.

 

 

 

 

Nazwa programu: Kształtowanie postaw patriotycznych (kontynuacja)

Nazwa projektu: Zakup kurtek  ucznia dla Liceum Ogólnokształcącego w Bytomiu Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach, w ramach specjalistycznego wyposażenia dla OPW rozpoczynającego funkcjonowanie w roku szkolnym 2020/2021

Dofinansowanie: 12 800,00 zł

Całkowita wartość inwestycji: 16 000,00 zł