Survival klasy OPW

Dnia 24.03.2022r. odbył się kolejny survival klas OPW pod opieką Starszego Chorążego Sztabowego Piotra Pasternaka oraz instruktorów wojskowych          w Przezchlebiu szkolili się z pierwszej pomocy, taktyki wojskowej oraz obsługi broni.

 

Może być zdjęciem przedstawiającym 11 osób i na świeżym powietrzu

Niezwykłą przygodą okazał się obóz survivalowy dla klasy I Liceum Ogólnokształcącego – Oddział Przygotowania Wojskowego, którego celem jest nabycie   i utrzymanie umiejętności pozwalających na zachowanie sprawności i życia dla wykonania ustalonego zadania w warunkach opresyjnych, szczególnie                 w środowisku naturalnym.

Piekarskie hołdy pokopalniane zamieniły się 07.05.2021 r w teren, na którym nasi uczniowie klasy OPW   poznawali tajniki szkoły przetrwania, orientacji         w terenie wymagającą przede wszystkim umiejętności posługiwania się kompasem. Odbyły się zajęcia z pierwszej pomocy, ewakuacji rannego z pola walki.
Odbyły się również zajęcia z zielonej taktyki poruszania się w terenie niezurbanizowany wraz z elementami samoobrony.

Na zakończenie uczniowie przygotowali sobie ciepły posiłek.