Pierwszy certyfikat uczniów klasy OPW

Pierwszy certyfikat uczniów klasy OPW

Uczniowie Oddziału Przygotowania Wojskowego Liceum Ogólnokształcącego w Bytomiu Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach brali udział w specjalistycznym kursie  z zakresu łączności. Szkolenie to zakończyło się certyfikatem:

Obsługa i programowanie radiostacji doręczanej R-3501.


Radiostacja R-3501 to ultrokrótkofalowa radiostacja nadawczo-odbiorcza stosowana w Siłach Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej. To nowoczesny środek łączności UKF produkcji polskiej, typu przenośnego, wykorzystywana jako urządzenie doręczne dowódców drużyny, plutonu lub żołnierzy pełniących służbę. Radiostacja może być używana  w dowolnym regionie świata, w bardzo trudnych warunkach środowiskowych.