Technik informatyk ze specjalnością cyberbezpieczeństwo

Technik Informatyk ze specjalnością cyberbezpieczeństwo, symbol zawodu 351203 - NOWOŚĆ!

ZAPISZ SIĘ

Jak wygląda nauka w klasie Technik Informatyk?

  • Czas trwania nauki: 5 lat
  • Obejmuje kształcenie ogólne - przygotowanie do egzaminu maturalnego, kształcenie zawodowe i przygotowanie do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie.
  • Zajęcia praktyczne: w zakładzie pracy, z którym szkoła ma podpisaną odpowiednią umowę.

Uczniowie w ciągu całego cyklu kształcenia zdobywają kwalifikacje zawodowe: 

  • INF.02. - Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych lokalnych  sieci komputerowych 

Technik informatyk planuje konfiguracje, dobiera podzespoły i montuje z nich komputery. Nadzoruje organizacją pracy podczas montażu. Przygotowuje do pracy systemy komputerowe z oprogramowaniem systemowym i narzędziowym. Przygotowuje i konfiguruje urządzenia peryferyjne. Doradza klientowi w zakresie konfiguracji i modernizacji systemów komputerowych i urządzeń peryferyjnych. 

Technik informatyk wykonuje projekt okablowania strukturalnego lokalnej sieci komputerowej. Dobiera urządzenia sieciowe, komputery, medium transmisyjne oraz oprogramowanie systemowe i narzędziowe do pracy w sieci lokalnej. 

  • INF.O3. - Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi i oraz bazami danych 

Technik informatyk projektuje i wykonuje strony internetowe, sklepy internetowe i systemy zarządzania treścią. Buduje dynamiczne witryny wykorzystujące internetowe bazy danych i usługi zdalnych serwerów. Tworzy aplikacje, skrypty i aplety wykonywane po stronie klienta oraz serwera. Administruje aplikacjami i witrynami internetowymi. Projektuje i tworzy bazy danych. Doradza klientowi w oprawie graficznej i strukturze budowanej strony. Tworzy i obrabia grafikę, dźwięk i filmy na potrzeby stron internetowych. 

 

ZAPISZ SIĘ