TECHNIK PROGRAMISTA 351406 - NOWOŚĆ

TECHNIK PROGRAMISTA

ZAPISZ SIĘ

 

Programista to osoba, która tworzy programy komputerowe w pewnym języku programowania oraz nadzoruje proces ich wdrażania.  Programista musi być dokładny, skupiony na powierzonym zadaniu, systematyczny, samodzielny, ale jednocześnie dobrze współpracujący w grupie, pasjonujący się programowaniem, odporny na stres, stale się doskonalący, zdobywający nową wiedzę i poznający nowe technologie, takie więc cechy osobowości powinien mieć kandydat do tego zawodu, a także nauczyciel wdrażający program.

Dlaczego warto wybrać klasę Technik — Programista

ZOBACZ NASZĄ SZKOŁĘ - WIRTUALNY SPACER

Czas trwania nauki: 5 lat

obejmuje kształcenie ogólne — przygotowanie do egzaminu maturalnego, kształcenie zawodowe i przygotowanie do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie.

Zajęcia praktyczne: w zakładzie pracy, z którym szkoła ma podpisaną odpowiednią umowę.

Uczniowie w ciągu całego cyklu kształcenia zdobywają kwalifikacje zawodowe:

INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

  • tworzenia i administrowania stronami internetowymi,
  • tworzenia, administrowania i użytkowania relacyjnych baz danych,
  • programowania aplikacji internetowych,
  • tworzenia i administrowania systemami zarządzania treścią

INF.04. Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji

  • projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji:
  • projektowania, programowania i testowania zaawansowanych aplikacji webowych,
  • programowania i testowania aplikacji desktopowych,
  • projektowania, programowania i testowania aplikacji mobilnych.

ZAPISZ SIĘ