Ślubowanie uczniów klas pierwszych

23.11.2007

W dniu 22.11.2007 r. w Liceum Ogólnokształcącym w Bytomiu Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach odbyło się ślubowanie uczniów klas pierwszych. W uroczystości uczestniczył Prezes Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach Jacek Kwiatkowski oraz przedstawiciele Władz Miasta Bytomia, I Śląskiej Brygady Rakietowej Obrony Powietrznej Kraju, Jednostki Wojskowej, Policji, Światowego Związku Armii Krajowej oraz Regionalnego Klubu Europejskiego. Zaproszeni zostały również osoby sprawujące nadzór nad szkołami Zakładu - kierownik Wydziału Szkół mgr Halina Kasznia ,Wizytator szkół mgr Barbara Adamczyk oraz rodzice dzieci klas I.

Uroczystość przebiegała w miłej atmosferze. Uczniowie przygotowali część artystyczną w której uczniowie klasy I zaprezentowali pieśni patriotyczne, recytację wierszy. Pan Jacek Kwiatkowski- Prezes Zarządu Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach wygłosił krótką przemowę w której pogratulował uczniom klas II i III osiągniętych sukcesów a uczniom klas I życzył realizacji założonych celów. Podziękował przedstawicielom Wojska, Policji i Miasta za współpracę przy działaniach prowadzonych przez szkołę.

Po występach zaproszono gości na poczęstunek -grochówkę wojskową.