IX Mistrzostwa Śląska Ochotniczych Hufców Pracy w kręgle

21.11.2017

W siemianowickiej kręgielni „Renoma” 21 listopada odbyły się dziewiąte Mistrzostwa Śląska OHP w Kręglach.Organizatorem przedsięwzięcia, które otworzyła p.o. Komendanta 12-1 HP w Siemianowicach Śląskich Anna Bury, była Śląska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Katowicach przy współudziale siemianowickiego Hufca Pracy. Do udziału w zawodach zgłosiło się 13 trzyosobowych drużyn, z których każda miała do rozegrania trzy rundy po dziesięć rzutów. Po zsumowaniu zdobytych punktów wyłonieni zostali mistrzowie w kategorii dziewcząt i chłopców oraz w klasyfikacji drużynowej. Najlepszą z najlepszych w kategorii dziewcząt została Dominika Jendrysik z 12-15HP Pyskowic - 277pkt, na drugiej pozycji znalazła się Ewa Juraszek z 12-25HP Żywca - 220 pkt. Trzecią pozycję wywalczyła Angelika Wierzbicka z OSiW Dąbrowy Górniczej - Łosień - 210 pkt. W rywalizacji chłopców zwyciężył Mateusz Kowalczuk z 12-15HP Pyskowic - 327pkt. Reprezentant ŚHP w Częstochowie Patryk Gorzkowski - 324pkt zdobył drugą pozycję, natomiast Dawid Bojko z wiślańskiego OSiW - 316pkt uplasował się na trzeciej pozycji. Ostateczna klasyfikacja w kategorii drużynowej przedstawiła się następująco: pierwsze miejsce zdobył HP w Pyskowicach z liczbą 845 punktów, drugie miejsce wywalczył wiślański OSiW zdobywając 807 punktów, trzecie - ŚHP w Częstochowie z liczbą 765 punktów. Kadra wychowawcza również miała możliwość zaprezentowania swoich umiejętności. Największą liczbę punktów zdobyła Anna Bury z 12-1HP Siemianowic Śląskich - 120pkt, drugie miejsce zajęła Ilona Boba z OSiW Dąbrowy Górniczej - Łosień - 91pkt, a trzecie miejsce przypadło Justynie Langer z 12-20HP Rybnika. Podsumowaniem przedsięwzięcia było wręczenie przez zastępcę Wojewódzkiego Komendanta OHP Łukasza Norka, zaproszonego gościa Dyrektora ZSOiZ w Siemianowicach Ślaskich Sylwię Dylus oraz p.o.Komendanta 12-1HP Annę Bury nagród rzeczowych, statuetek, pucharów oraz pamiątkowych dyplomów ufundowanych przez ŚWK OHP w Katowicach.