Warunki rekrutacji

WARUNKI PRZYJĘCIA DO SZKOŁY

DO SZKÓŁ MŁODZIEŻOWYCH (Technikum, Liceum Ogólnokształcące, Branżowa Szkoła I Stopnia)

  • świadectwo ukończenia gimnazjum/ szkoły podstawowej
  • zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego/ po szkole podstawowej
  • podanie o przyjęcie do szkoły
  • zaświadczenie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu
  • wpłacenie wpisowego
  • 3 zdjęcia

DO SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

  • świadectwo ukończenia gimnazjum lub ośmioklasowej szkoły podstawowej, zasadniczej szkoły zawodowej
  • podanie o przyjęcie do szkoły
  • wpłacenie wpisowego
  • 3 zdjęcia