Technikum ze specjalnością cyberbezpieczeństwo

Technik Informatyk ze specjalnością cyberbezpieczeństwo, symbol zawodu 351203 - NOWOŚĆ!

ZAPISZ SIĘ

Czas trwania nauki: 5 lat

obejmuje kształcenie ogólne - przygotowanie do egzaminu maturalnego, kształcenie zawodowe i przygotowanie do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie.

Zajęcia praktyczne: w zakładzie pracy, z którym szkoła ma podpisaną odpowiednią umowę.

Uczniowie w ciągu całego cyklu kształcenia zdobywają kwalifikacje zawodowe:

EE.08. - Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci

Technik informatyk planuje konfiguracje, dobiera podzespoły i montuje z nich komputery. Nadzoruje organizacją pracy podczas montażu. Przygotowuje do pracy systemy komputerowe z oprogramowaniem systemowym i narzędziowym. Przygotowuje i konfiguruje urządzenia peryferyjne. Doradza klientowi w zakresie konfiguracji i modernizacji systemów komputerowych i urządzeń peryferyjnych.

Technik informatyk wykonuje projekt okablowania strukturalnego lokalnej sieci komputerowej. Dobiera urządzenia sieciowe, komputery, medium transmisyjne oraz oprogramowanie systemowe i narzędziowe do pracy w sieci lokalnej.

EE.09. - Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych

Technik informatyk projektuje i wykonuje strony internetowe, sklepy internetowe i systemy zarządzania treścią. Buduje dynamiczne witryny wykorzystujące internetowe bazy danych i usługi zdalnych serwerów. Tworzy aplikacje, skrypty i aplety wykonywane po stronie klienta oraz serwera. Administruje aplikacjami i witrynami internetowymi. Projektuje i tworzy bazy danych. Doradza klientowi w oprawie graficznej i strukturze budowanej strony. Tworzy i obrabia grafikę, dźwięk i filmy na potrzeby stron internetowych.

Technik informatyk ze specjalnością cyberbezpieczeństwo to niezwykle atrakcyjny kierunek, pozwalający zdobyć kwalifikacje w zawodzie technik informatyk, jednocześnie skupiając się na poznaniu technik, procesów i praktyk stosowanych w celu ochrony sieci informatycznych, urządzeń, programów i danych przed atakami, uszkodzeniami lub nieautoryzowanym dostępem. Zapoznasz się z historią bezpieczeństwa komputerowgo, najpopularniejszymi metodami ataków np. phishing, jak zabezpieczyć i szyfrować dane, nauczysz się jak zdobywać informacje, analizować tagi i wiele innych.

Serdecznie zapraszamy!

ZAPISZ SIĘ