TECHNIKUM

TECHNIK INFORMATYK Z INNOWACJĄ E-SPORTOWĄ, symbol zawodu 351203

W roku szkolnym 2019/2020 zapraszamy uczniów do kształcenia się w Technikum na kierunku Technik Informatyk z innowacją e-sportową.

Wpisowe 50 zł, czesne 120 zł/miesięcznie (dla osób posiadających Kartę Dużej Rodziny obowiązują zniżki we wpłatach wpisowego i czesnego).

Nauka trwa:

- 4 lata dla uczniów kończących Gimnazjum

- 5 lat dla uczniów kończących Szkołę Podstawową

i obejmuje kształcenie ogólne - przygotowanie do egzaminu maturalnego, kształcenie zawodowe i przygotowanie do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie.

Technik informatyk z innowacją e-sportowej to niezwykle atrakcyjny kierunek, pozwalający zdobyć kwalifikacje w zawodzie technik informatyk, jednocześnie skupiając się na rywalizacji w e-sporcie. W ramach zajęć e-sportowych uczniowie mogą brać udział w międzyszkolnych rozgrywkach w takich gier, jak CS:GO, LoL, Overwatch i inne.

Uczniowie w ciągu całego cyklu kształcenia zdobywają kwalifikacje zawodowe:

EE.08. - Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci

Technik informatyk planuje konfiguracje, dobiera podzespoły i montuje z nich komputery. Nadzoruje organizacją pracy podczas montażu. Przygotowuje do pracy systemy komputerowe z oprogramowaniem systemowym i narzędziowym. Przygotowuje i konfiguruje urządzenia peryferyjne. Doradza klientowi w zakresie konfiguracji i modernizacji systemów komputerowych i urządzeń peryferyjnych.

Technik informatyk wykonuje projekt okablowania strukturalnego lokalnej sieci komputerowej. Dobiera urządzenia sieciowe, komputery, medium transmisyjne oraz oprogramowanie systemowe i narzędziowe do pracy w sieci lokalnej.

EE.09. - Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych

Technik informatyk projektuje i wykonuje strony internetowe, sklepy internetowe i systemy zarządzania treścią. Buduje dynamiczne witryny wykorzystujące internetowe bazy sanych i usługi zdalnych serwerów. Tworzy aplikacje, skrypty i aplety wykonywane po stronie klienta oraz serwera. Administruje aplikacjami i witrynami internetowymi. Projektuje i tworzy bazy danych. Doradza klientowi w oprawie graficznej i strukturze budowanej strony. Tworzy i obrabia grafikę, dźwięk i filmy na potrzeby stron internetowych.

 

Zajęcia praktyczne odbywać się będą w zakładzie pracy, z którym podpisana jest odpowiednia umowa.