Rekrutacja

Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019 - Zapraszamy do naszych szkół

Zapisz się przez VULCAN: Branżowa Szkoła I Stopnia, Technikum, Liceum Ogólnokształcące lub bezpośrednio poprzez naszą stronę.

 

Zespół Szkół w Bytomiu Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach

ul. Powstańców Śląskich 6, 41-902 Bytom

tel. (32) 286-96-31, kom. 697-818-592

www.szkoly.bytom.zdz.pl

e-mail: s-bytom@zdz.katowice.pl

 

Nowy kierunek kształcenia w naszej szkole:

 • Technikum przemysłu mody

 

Obecne kierunki kształcenia:

 • Liceum Ogólnokształcące "Mundurowe"

 • Gimnazjum Prowadzące Oddziały Przysposabiające do Pracy

 • Szkoła Podstawowa dla Dorosłych z Przysposobieniem do Pracy

 • Branżowa Szkoła I Stopnia

 

 Wymagane dokumenty:

1. Technikum przemysłu mody

 • świadectwo ukończenia gimnazjum,
 • zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego,
 • trzy fotografie,
 • podanie o przyjęcie do szkoły,

 

Technik przemysłu mody – Symbol cyfrowy zawodu 311941  

Kwalifikacje: A.71 Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych, A.74 Organizacja procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych.

1. Cele kształcenia: Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik przemysłu mody powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) projektowania wyrobów odzieżowych;

2) obsługiwania maszyn i urządzeń stosowanych podczas wytwarzania wyrobów odzieżowych;

3) opracowywania dokumentacji wyrobów odzieżowych;

4) wytwarzania wyrobów odzieżowych;

5) organizowania i kontrolowania procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych;

6) prowadzenia działań związanych z marketingiem mody.

Po ukończeniu szkoły można:

 • kontynuować naukę na dowolnym kierunku wybranej uczelni wyższej,
 • rozwijać swoje umiejętności na kierunkach związanych z artystycznym projektowaniem odzieży, wzornictwem przemysłowym
 • podjąć pracę np. w zakładzie odzieżowym, salonie mody, butiku, salonie dekoracji okien, sklepie odzieżowym
 • otworzyć własną firmę.

 

2. Liceum Ogólnokształcące "Mundurowe"

 • świadectwo ukończenia gimnazjum,
 • zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego,
 • trzy fotografie,
 • podanie o przyjęcie do szkoły,
 • zaświadczenie lekarskie,

 

3. Gimnazjum Prowadzące Oddziały Przysposabiające do Pracy

 • świadectwo ukończenia II klasy Gimnazjum
 • podanie o przyjęcie do szkoły
 • cztery fotografie
 • zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu

 

 

4. Szkoła podstawowa dla Dorosłych z Przysposobieniem do Pracy

 • świadectwo ukończenia VI klasy szkoły podstawowej
 • podanie o przyjęcie do szkoły
 • cztery fotografie
 • zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu

 

5. Branżowa Szkoła I Stopnia

 • świadectwo ukończenia gimnazjum,
 • zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego,
 • cztery fotografie,
 • podanie o przyjęcie do szkoły,
 • zaświadczenie lekarskie,

 

 

 

 


Pliki do pobrania