Program MON -Oddział Przygotowania Wojskowego

1.12.2020

Z satysfakcją informujemy, że uczniowie Oddziału Przygotowania Wojskowego naszego Liceum Ogólnokształcące w Bytomiu ZDZ w Katowicach na podstawie umowy zawartej pomiędzy ZDZ w Katowicach a Ministrem Obrony Narodowej, objęci zostali dofinansowaniem w ramach zadania, którego celem jest wyposażenie uczniów w zestaw jednolitego umundurowania a także szkoły w wyposażenie specjalistyczne służące do realizacji programu szkolenia.

W skład umundurowania wchodzi bluza i spodnie mundurowe wg wzoru opracowanego specjalnie dla klas mundurowych i Oddziałów Przygotowania Wojskowego oraz pozostałe elementy tworzące kompletny pakiet mundurowy.

Wyposażenie specjalistyczne OPW obejmuje 21 elementów takie jak np. atrapy i repliki   broni, maski ochronne, przybory do walki wręcz, sprzęt pierwszej pomocy itp., które wykorzystywane będą podczas realizacji programu szkolenia.