KONKURS WIEDZY „WIEM WSZYSTKO” DLA UCZNIÓW KLAS ÓSMYCH

7.05.2021

Zespół Szkół w Bytomiu Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach serdecznie zaprasza uczniów klas ósmych do udziału w konkursie wiedzy   „Wiem wszystko”, który odbędzie się                          08 czerwca 2021 roku o godzinie 10.00   na platformie microsoft teams lub w siedzibie placówki – Bytom ul. Powstańców Śląskich 6 ( wejście od ulicy Oświęcimskiej).

 

             REGULAMIN KONKURSU WIEDZY „WIEM WSZYSTKO”

Do udziału w konkursie wiedzy „Wiem wszystko” można zgłosić 2 zespoły 3-osobowe,

Zakres wiedzy będzie obejmował materiał do klasy siódmej włącznie z następujących przedmiotów: język polski, język angielski, historia, geografia, plastyka, fizyka, chemia, informatyka, biologia.

Zespoły będą wybierały numery pytań i będą miały pół minuty na przystąpienie do udzielenia odpowiedzi,

 Każdy zespół będzie musiał odpowiedzieć na 8 pytań,

Po odczytaniu pytania przez Jurora, zespół ma 30 sekund na udzielenie odpowiedzi.

Za udzielenie odpowiedzi na wylosowane pytanie zespół może uzyskać od   1 do 2 punktów.

  • 2 pkt.-za udzielenie pełnej, poprawnej odpowiedzi;

  • 1 pkt.- za udzielenie niepełnej odpowiedzi.

W przypadku remisu Jury będzie zadawało dodatkowe pytania.

Otrzymanie największej ilości punktów gwarantuje zdobycie I lokaty. Pozostałe lokaty będą przyznawane według ilości otrzymanych punktów.

Trzy pierwsze miejsca będą nagrodzone.

Na chwilę obecną planujemy zorganizowanie konkursu na platformie microsoft teams.

Natomiast w przypadku zniesienia obostrzeń dot.pandemii konkurs odbędzie się na terenie naszej szkoły.

 

DO 25 MAJA 2021 ROKU NALEŻY PRZESŁAĆ ZGŁOSZENIE NA  KARCIE, KTÓRA ZNAJDUJE SIE W PLIKU DO POBRANIA I POTWIERDZIĆ UDZIAŁ W KONKURSIE        
E-MAIL :   s-bytom@zdz.katowice.pl   LUB TELEFONICZNIE: 697 818 592