Zakład Doskonalenia Zawodowego Katowice

Zespół Szkół w Bytomiu


Nasze wybrane szkoły i kierunki kształcenia

Kształcimy: w zawodzie technik informatyk. NOWOŚĆ w naszej szkole!! W ofercie edukacyjnej szkoły znajdziemy również liceum ogólnokształcące, liceum ogólnokształcące dla dorosłych, a także szkoła podstawowa dla dorosłych z oddziałami przysposabiającymi do pracy.
Oferujemy:
praktyki i staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów w ramach projektów europejskich, dodatkowe certyfikowane umiejętności poszukiwane na rynku pracy, a dla najlepszych stypendia.
Zapewniamy:
specjalistyczne pracownie lekcyjne, dostęp do Internetu, profesjonalną kadrę nauczycielską.

Zespół Szkół w Bytomiu

Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach

ul. Powstanców Śląskich 6 , 41-902 Bytom

Aktualności Zobacz wszystkie »

Dary dla zwierząt w schronisku przekazane!

18.12.2018

Rozgrywki e-sportowe w Bielsku-Białej

18.12.2018

Lekcja w Jednostce Wojskowej

14.12.2018

Konkurs plastyczny i wiedzy z okazji 100-lecia Niepodległości Polski

12.12.2018

Turniej tenisa stołowego z OHP

7.12.2018

Mikołaj w naszej szkole!

6.12.2018