Zakład Doskonalenia Zawodowego Katowice

Zespół Szkół w BytomiuNasze wybrane szkoły i kierunki kształcenia

Kształcimy: w zawodzie technik informatyk. NOWOŚĆ w naszej szkole!! W ofercie edukacyjnej szkoły znajdziemy również liceum ogólnokształcące, liceum ogólnokształcące dla dorosłych, a także szkoła podstawowa dla dorosłych z oddziałami przysposabiającymi do pracy.
Oferujemy:
praktyki i staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów w ramach projektów europejskich, dodatkowe certyfikowane umiejętności poszukiwane na rynku pracy, a dla najlepszych stypendia.
Zapewniamy:
specjalistyczne pracownie lekcyjne, dostęp do Internetu, profesjonalną kadrę nauczycielską.

Zespół Szkół w Bytomiu

Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach

ul. Powstanców Śląskich 6 , 41-902 Bytom

Aktualności Zobacz wszystkie »

Zapraszamy na Turniej e-sportowy

13.03.2019

Survival, czyli "Opowieści z lasu"

13.03.2019

20-lecie wstąpienia Polski do NATO

12.03.2019

Dzień Kobiet!

8.03.2019

Karabinek szturmowy SCORPION

6.03.2019

II Bieg Tropem Wilczym Pamięci Żołnierzy Wyklętych

5.03.2019