Zakład Doskonalenia Zawodowego Katowice

Zespół Szkół w Bytomiu


Nasze wybrane szkoły i kierunki kształcenia

Kształcimy: W ofercie edukacyjnej szkoły znajdziesz: Technikum informatyczne, Liceum Ogólnokształcące „Mundurowe” i „Kosmetyczne” NOWOŚĆ w naszej szkole!!, Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, a także Branżową Szkołę I Stopnia.
Oferujemy: praktyki i staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów w ramach projektów europejskich, dodatkowe certyfikowane umiejętności poszukiwane na rynku pracy, a dla najlepszych stypendia.
Zapewniamy: specjalistyczne pracownie lekcyjne, dostęp do Internetu, profesjonalną kadrę nauczycielską.

Zespół Szkół w Bytomiu

Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach

ul. Powstańców Śląskich 6 , 41-902 Bytom

Aktualności Zobacz wszystkie »

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DLA TECHNIKUM NA ROK SZKOLNY 2021/2022

21.07.2021

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DLA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO NA ROK SZKOLNY 2021/2022

21.07.2021

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DLA BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA NA ROK SZKOLNY 2021/2022

21.07.2021

TEST SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ

28.05.2021

Ruszył nabór do naszej szkoły!

18.05.2021

KONKURS WIEDZY „WIEM WSZYSTKO” DLA UCZNIÓW KLAS ÓSMYCH

7.05.2021