Zespół Szkół w Bytomiu


Nasze wybrane szkoły i kierunki kształcenia

Kształcimy: W ofercie edukacyjnej szkoły znajdziesz: Technikum informatyczne, Liceum Ogólnokształcące „Mundurowe” i „Kosmetyczne” NOWOŚĆ w naszej szkole!!, Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, a także Branżową Szkołę I Stopnia.
Oferujemy: praktyki i staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów w ramach projektów europejskich, dodatkowe certyfikowane umiejętności poszukiwane na rynku pracy, a dla najlepszych stypendia.
Zapewniamy: specjalistyczne pracownie lekcyjne, dostęp do Internetu, profesjonalną kadrę nauczycielską.

Zespół Szkół w Bytomiu

Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach

ul. Powstańców Śląskich 6 , 41-902 Bytom

Aktualności Zobacz wszystkie »

Najlepsi z najlepszych !!!

17.12.2020

Program MON -Oddział Przygotowania Wojskowego

1.12.2020

Pierwsze szkolenie Oddziału Przygotowania Wojskowego

6.10.2020

Dzień Chłopaka w ZDZ Bytom!

30.09.2020

Europejski Dzień Języków w ZDZ Bytom!

29.09.2020

Terenoznawstwo na lekcji geografii :)

23.09.2020