Zespół Szkół w Bytomiu


Nasze wybrane szkoły i kierunki kształcenia

Kształcimy: W ofercie edukacyjnej szkoły znajdziesz: Technikum informatyczne, Liceum Ogólnokształcące „Mundurowe” i „Kosmetyczne” NOWOŚĆ w naszej szkole!!, Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, a także Branżową Szkołę I Stopnia.
Oferujemy: praktyki i staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów w ramach projektów europejskich, dodatkowe certyfikowane umiejętności poszukiwane na rynku pracy, a dla najlepszych stypendia.
Zapewniamy: specjalistyczne pracownie lekcyjne, dostęp do Internetu, profesjonalną kadrę nauczycielską.

Zespół Szkół w Bytomiu

Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach

ul. Powstańców Śląskich 6 , 41-902 Bytom

Aktualności Zobacz wszystkie »

Nowa specjalność w naszym technikum - Obsługa Bezzałogowych Statków Powietrznych

8.04.2021

WOLONTARIAT NASZYCH UCZNIÓW DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT W BYTOMIU

30.03.2021

STYPENDYŚCI PREZESA ZDZ KATOWICE

8.03.2021

II Przasnyskie dyktando dla wszystkich

5.03.2021

ZAPRASZAMY DO KONKURSU SIÓDMO I ÓSMOKLASISTÓW

22.02.2021

ÓSMOKLASISTO!!! DARMOWE PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINÓW

12.02.2021