TECHNIK INFORMATYK ZE SPECJALNOŚCIĄ OBSŁUGI BEZZAŁOGOWYCH STATKÓW POWIETRZNYCH-DRONÓW

Technik Informatyk ze specjalnością obsługi bezzałogowych statków powietrznych - dronów, symbol zawodu 351203-NOWOŚĆ

ZAPISZ SIĘ

Czas trwania nauki: 5 lat

Obejmuje kształcenie ogólne - przygotowanie do egzaminu maturalnego, kształcenie zawodowe i przygotowanie do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie.

Zajęcia praktyczne: w zakładzie pracy, z którym szkoła ma podpisaną odpowiednią umowę.

Uczniowie w ciągu całego cyklu kształcenia zdobywają kwalifikacje zawodowe:

INF.02. - Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych

  • Technik informatyk planuje konfiguracje, dobiera podzespoły i montuje z nich komputery. Nadzoruje organizacją pracy podczas montażu. Przygotowuje do pracy systemy komputerowe z oprogramowaniem systemowym i narzędziowym. Przygotowuje i konfiguruje urządzenia peryferyjne. Doradza klientowi w zakresie konfiguracji i modernizacji systemów komputerowych i urządzeń peryferyjnych.
  • Technik informatyk wykonuje projekt okablowania strukturalnego lokalnej sieci komputerowej. Dobiera urządzenia sieciowe, komputery, medium transmisyjne oraz oprogramowanie systemowe i narzędziowe do pracy w sieci lokalnej.

INF.03. - Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi i oraz bazami danych

  • Technik informatyk projektuje i wykonuje strony internetowe, sklepy internetowe i systemy zarządzania treścią. Buduje dynamiczne witryny wykorzystujące internetowe bazy danych i usługi zdalnych serwerów.
  • Tworzy aplikacje, skrypty i aplety wykonywane po stronie klienta oraz serwera. Administruje aplikacjami i witrynami internetowymi. Projektuje i tworzy bazy danych. Doradza klientowi w oprawie graficznej i strukturze budowanej strony.
  • Tworzy i obrabia grafikę, dźwięk i filmy na potrzeby stron internetowych.

Serdecznie zapraszamy!

ZAPISZ SIĘ