ZEBRANIE ORGANIZACYJNE RODZICÓW OSÓB PRZYJĘTYCH DO KLASY PIERWSZEJ

3.07.2012

Zebranie organizacyjne rodziców

osób przyjętych

do klasy pierwszej 

Liceum Mundurowego odbędzie się

10 lipca 2012r.

o godzinie 17:00

w sali nr 14.