ZAPRASZAMY DO KONKURSU SIÓDMO I ÓSMOKLASISTÓW

22.02.2021

         Zespół Szkół w Bytomiu Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach serdecznie zaprasza uczniów klas siódmych i ósmych do udziału w konkursie plastycznym   o tematyce „ Ziemia- nasz czysty dom„  

                                    REGULAMIN KONKURSU

Celem konkursu jest rozwijanie umiejętności obserwacji zmieniającej   się przyrody oraz dostrzeganie zjawisk i zdarzeń zachodzących podczas pory roku jaką jest zima oraz rozwijanie kreatywności i warsztatu plastycznego wśród uczestników, kształcenie umiejętności posługiwania się środkami plastycznymi

 

  1. Jeden uczestnik może wykonać i zgłosić do konkursu jedną pracę.
  2. Projekt zgłoszony do konkursu musi być autorską pracą uczestnika. Uczestnicy konkursu biorą na siebie odpowiedzialność za projekty  i oświadczają, że posiadają do nich pełne prawa autorskie.
  3. Format pracy ma być o wymiarach A3 lub A4,praca może być wykonana dowolną techniką    ( kredką, tuszem, węglem, farbami, kolaż, witraż, wydzieranka – do wyboru przez uczestnika konkursu) .
  4. Termin dostarczenia prac: 26.03 2021r.
  5. Każda praca na odwrocie powinna zawierać następujące informacje: imię i nazwisko autora, numer telefonu, nazwę szkoły i klasy.
  6. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej naszej szkoły www.szkoly.bytom.zdz.pl w dniu 31.03.2021r.
  7. Zwycięzcy konkursu otrzymają dyplomy i ciekawe nagrody rzeczowe ufundowane przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach.
  8. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie.              
  9. Przy ocenie prac, jury konkursu będzie brało pod uwagę: oryginalność kompozycji, jakość artystyczną i estetyczną, samodzielność, zgodność tematyczną i pomysłowość.

 

Prace konkursowe oraz kartę zgłoszenia uczestnictwa należy złożyć   w sekretariacie szkoły Bytom ul. Powstańców Śląskich 6 /wejście od ulicy Oświęcimskiej/  do dnia         26 marca 2021 roku

Kartę zgłoszenia uczestnictwa w konkursie można pobrać na stronie głownej- pliki do pobrania

Serdecznie zapraszamy