Zapraszamy do Branżowej Szkoły I Stopnia - klasa wielozawodowa

28.05.2019

Jeżeli jesteś osobą, która chce ukończyć szkołę, szybko znaleźć pracę i się usamodzielnić?

Wybór Branżowej Szkoły I Stopnia jest dla Ciebie najlepszym rozwiązaniem :)

Zapisz się przez Vulcana https://slaskie.edu.com.pl/

Czas trwania nauki: 3 lata

Zajęcia praktyczne: w wybranym przez siebie zakładzie pracy.

Wynagrodzenie: za pracę w zakładzie uczeń otrzymuje wynagrodzenie.

Zakończenie nauki: nauka kończy się egzaminem czeladniczym zdawanym przed komisją egzaminacyjną w Izbie Rzemieślniczej.

Straż pracy: po ukończeniu szkoły absolwent ma zaliczone 3 lata pracy.

Wpisowe 50zł, czesne 100 zł/miesięcznie (dla osób posiadających Kartę Dużej Rodziny obowiązują zniżki we wpłatach wpisowego i czesnego).

W naszej szkole uczeń kształcić się będzie w klasie wielozawodowej – zgodnie ze swoimi zainteresowaniami uczeń wybiera zawód, w którym chce się kształcić.

Szkoła proponuje zawody:

  • Fryzjer
  • Ślusarz
  • Piekarz
  • Mechanik pojazdów samochodowych
  • Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
  • Cukiernik
  • Lakiernik
  • Kucharz
  • Sprzedawca
  • Stolarz

Poza wymienionymi wyżej zawodami, w klasie wielozawodowej uczeń może kształcić się w każdym innym, wybranym przez siebie kierunku, pod warunkiem znalezienia pracodawcy w wybranym zawodzie.

Dalsza nauka: absolwent Branżowej Szkoły I Stopnia może kontynuować naukę w dwuletniej Branżowej Szkole II Stopnia i otrzymać tytuł technika lub wybrać kształcenie w Liceum Ogólnokształcącym, gdzie nauka po ukończonej Szkole Branżowej I Stopnia trwa 2 lata.

Nasza szkoła posiada porozumienie z firmą MOSTOSTAL Zabrze S.A.

Firma MOSTOSTAL Zabrze S.A. obejmie patronatem, uczniów Branżowej Szkoły I Stopnia w Bytomiu Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach, którzy podejmą kształcenie w zawodzie: ślusarz. Dzięki tej współpracy dla uczniów mających najlepsze wyniki w nauce oraz wysoką frekwencję na zajęciach MZKP S.A., nasz partner przewiduje semestralne stypendium. Po zakończonej edukacji firma MOSTOSTAL Zabrze S.A. gwarantuje zatrudnienie, a także ukończenie bezpłatnego kursu spawacza.