Wielkie sprzątanie cmentarza

27.10.2011

W dniu 26.10.2011r. zaopatrzeni w odpowiedni sprzęt, udaliśmy się na cmentarz przy ulicy Kwiatowej w Bytomiu. Naszym celem były miejsca pochówku żołnierzy różnych narodowości- ofiar I i II Wojny Światowej. Na posprzątanych mogiłach poległych zapłonęły znicze. Pamiętajmy o takich grobach odwiedzając cmentarze 1 listopada.