REKRUTACJA 2018/2019

30.05.2018

Rozpoczęły się zapisy do szkół ponadgimnazjalnych w systemie Vulcan -

                                                     ZAPRASZAMY DO ZAPISU:

 

Technikum informatyczne z innowacją e-sportową:

https://slaskie.edu.com.pl/kandydat/app/offer_school_details_pg.html?schoolId=783

Technik informatyk z innowacją e-sportowej to niezwykle atrakcyjny kierunek, pozwalający zdobyć kwalifikacje w zawodzie technik informatyk, jednocześnie skupiając się na rywalizacji w e-sporcie. W ramach zajęć e-sportowych uczniowie mogą brać udział w międzyszkolnych rozgrywkach w takich gier, jak CS:GO, LoL, Overwatch i inne.

Nauka trwa cztery lata i obejmuje kształcenie ogólne oraz przygotowanie do egzaminu maturalnego oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe:

EE.08. - Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci

EE.09. - Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych

Technikum daje szansę na zdobycie nowych, przydatnych na rynku pracy umiejętności i poznanie nowoczesnych technologii informacyjnych. Ta oferta jest skierowana w szczególności do gimnazjalistów, którzy pasjonują się informatyką.

Posiadamy nowocześnie wyposażoną pracownię informatyczną z dostępem do Internetu światłowodowego.

 

Liceum Ogólnokształcące "Mundurowe":

https://slaskie.edu.com.pl/kandydat/app/offer_school_details_pg.html?schoolId=568

Młodzież LO "Mundurowego" realizuje program trzyletniego "zwykłego" liceum i dodatkowo uczestniczy w ciekawych zajęciach oraz wyjazdach. Są nimi np. 2 wyjazdy w ciągu roku szkolnego na poligony wojskowe w trakcie, który uczniowe biorą udział m.in. w zajęciach z czerwonej i zielonej taktyki, sztuk walki, strzelectwa, przeprawy przez rzekę, wspinaczki, pierwszej pomocy przedmedycznej, musztry oraz doskonalą swoją kondycję sportową i zdobywają niezbędną wiedzę na temat Wojska i Policji.

 

Branżowa Szkoła I Stopnia:

https://slaskie.edu.com.pl/kandydat/app/offer_school_details_pg.html?schoolId=909

W tym roku otwieramy klasę wielozawodową, w związku z tym uczniowie szkoły Branżowej będą mieli możliwość kształcenia się w wybranym przez siebie zawodzie. Jednakże uczniowie, którzy podejmą kształcenie w zawodzie ślusarz, zostaną objęci patronatem przez Firmę MOSTOSTAL Zabrze S.ADzięki tej współpracy dla uczniów mających najlepsze wyniki w nauce oraz wysoką frekwencję na zajęciach MZKP S.A., nasz partner przewiduje semestralne stypendium. Po zakończonej edukacji firma MOSTOSTAL Zabrze S.A. gwarantuje zatrudnienie, a także ukończenie bezpłatnego kursu spawacza.

 

Serdecznie zapraszamy do naszej szkoły!!

 

Warunki przyjęcia do szkoły:

1. Świadectwo ukończenia gimnazjum
2. Zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego
3. Wydruk z logowania w  systemie Vulcan
4. Podanie o przyjęcie do szkoły (do pobrania w sekretariacie)
5. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu (dla uczniów Technikum oraz szkoły Branżowej -wzór do pobrania w sekretariacie )
6. Trzy fotografie
7. Wpisowe (pobierane przy zapisie do szkoły – 50 zł)