Poznaj Nas

1.04.2006

Nową ofertą kształcenia dla absolwentów gimnazjum są uruchomione przez Zakład Licea Ogólnokształcące - "mundurowe" w Bytomiu i Tychach.

W dniu 7. lutego 2005r w Zespole Szkół w Tychach odbyła się uroczystość podpisania porozumienia pomiędzy Prezesem Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach a Dowódcą 1 Śląskiej Brygady Rakietowej Obrony Powietrznej w Bytomiu oraz Szefem Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Katowicach - w zakresie współpracy przy organizacji i działalności szkół "mundurowych".

 

Uroczystość podpisania porozumienia uświetnili pokazem sprawności i sprzętu słuchacze Szkoły Policyjnej w Katowicach i żołnierze 18. Bielskiego Batalionu Desantowo - Szturmowego im. kap. Gazurka w Bielsku- Białej. W atmosferze "mundurowej", przy poczęstunku wojskową grochówką udzielano zainteresowanej młodzieży odpowiedzi na temat programu Liceum. Przed uroczystością, prasa i radio publikowały informacje o planowanym przedsięwzięciu, a w trakcie uroczystości prezes Zakładu Jacek Kwiatkowski oraz dowódcy przyszłych szkół udzielali wielu wywiadów informując szeroko o liceach ogólnokształcących -"mundurowych".

Spotkanie odbiło się szerokim echem w środowiskach lokalnych Bytomia, Katowic i Tychów. Poparcie dla inicjatywy wyraziły służby mundurowe: Wojewódzka Straż Pożarna, Wojewódzka Komenda Policji, Wojewódzki Sztab Wojskowy oraz terenowe organy tych jednostek.


Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego odbyło się 1 września br. w Zespole Szkół w Tychach.

Uczniowie naszej szkoły mieli możliwość zaprezentować szkołę podczas uroczystości państwowych m.in. z okazji Dnia Niepodległości.