Liceum Ogólnokształcące "Mundurowe" - zapraszamy!

29.05.2019

Jeżeli interesujesz się Wojskiem lub Policją, lubisz strzelać z broni lub chciałbyś poznać tajniki przetrwania w lesie to najlepszym wyborem dla Ciebie będzie nauka w Liceum Ogólnokształcącym o profilu mundurowym.

Czas trwania nauki: 3 lata (po Gimnazjum), 4 lata (po Szkole Podstawowej)

Młodzież ucząca się w naszej szkole ma zapewniony wysoki poziom zajęć edukacyjnych spełniających wymagania maturalne, a także ma zwiększoną liczbę godzin z języka angielskiego (9h w tygodniu) oraz biologii lub geografii (6h w tygodniu).

W klasie o profilu „mundurowym” dla naszych kandydatów oferujemy dodatkowe zajęcia podstaw wiedzy o służbach mundurowych, które prowadzone są przez czynnych w służbie: Pan starszego chorążego sztabowego oraz Panią aspirant Policji. Uczniowie dwa razy w roku szkolnym wyjeżdżają na darmowe kilkudniowe poligony szkoleniowe,na których doskonalą swoje umiejętności, kondycję oraz sprawność, zawierają przyjaźnie oraz zdobywają nową wiedzę. Przynajmniej raz w miesiącu organizowany jest wyjazd na profesjonalną strzelnicę. Młodzież nabywa tam nowych umiejętności w obyciu się z bronią długą jak i krótką. W cyklu kształcenia na pobliskiej Jednostce Wojskowej odbywa się darmowy kurs z zakresu programowania i obsługi radiostacji zakończony egzaminem i otrzymaniem certyfikatu potwierdzającego nabyte umiejętności. Uczniowie klas „mundurowych” zabezpieczają imprezy sportowe, biorą udział w przemarszach i wartach honorowych. Ich zaangażowanie ma swój finał podczas nadania stopni kadetom, które odbywa się corocznie na terenie Jednostki Wojskowej w Bytomiu. Biorąc udział w wyjazdach survivalowych, dzięki Panu z Geografii, uczniowie mogą doznać nietypowych warunków noclegowych w lesie pod „gołym niebem”, doskonalić poruszanie się z mapą i kompasem, nauczyć się jak rozpalić ognisko oraz ugotować pyszną grochówkę.

Wpisowe 50zł, czesne 120 zł/miesięcznie (dla osób posiadających Kartę Dużej Rodziny obowiązują zniżki we wpłatach wpisowego i czesnego).

Zapisz się przez Vulcana: https://slaskie.edu.com.pl/