Liceum Ogólnokształcące "mundurowe"

Do tej pory w Liceum Ogólnokształcącym nasi uczniowie mogli kształcić się na profilu „mundurowym”. W roku szkolnym 2019/2020 dodatkowo uruchomiony zostanie profil „kosmetyczny”.

Młodzież ucząca się w naszej szkole ma zapewniony wysoki poziom zajęć edukacyjnych spełniających wymagania maturalne, a także ma zwiększoną liczbę godzin z języka angielskiego (9h w tygodniu) oraz biologii lub geografii (6h w tygodniu).

Nauka trwa:

- 3 lata dla uczniów kończących Gimnazjum

- 4 lata dla uczniów kończących Szkołę Podstawową

Wpisowe 50zł, czesne 120 zł/miesięcznie (dla osób posiadających Kartę Dużej Rodziny obowiązują zniżki we wpłatach wpisowego i czesnego).

Liceum Ogólnokształcące "Mundurowe" - Uczniowie w roku szkolnym uczestniczą w dwóch kilkudniowych, darmowych poligonach wojskowych, na których doskonalą swoje umiejętności, kondycję oraz sprawność. Są to tzw. „obozy przetrwania„ gdzie uczniowie poznają tajniki prawdziwego obozu wojskowego. Młodzież ma okazję uczestniczyć w zajęciach z samoobrony, taktyki wojskowej, strzelania, budowy broni, paintball’a, wspinaczki na linach, pierwszej pomocy itp. Uczą  się również sztuki maskowania w terenie i działań bojowych. Warunki noclegowe są zbliżone do tych, jakie wojsko organizuje swoim żołnierzom podczas ćwiczeń bojowych. Nocami, zamiast wygodnej drzemki młodzież reaguje na alarmy bojowe, które choć są na miejscu, bywają męczące, ale także prowadzą do wielu pozytywnych emocji i wspomnień.                                                                                                                 

Przynajmniej raz w miesiącu „pod okiem” Pani mł. asp.(czynnej w służbie policjantki) organizowany jest wyjazd na profesjonalną strzelnicę. Młodzież nabywa tam nowych umiejętności w obyciu się z bronią długą jak i krótką (między innymi broń typu: P99 Walter, Glock i broń maszynowa Glaubert). Do tych zajęć uczniowie podchodzą entuzjastycznie i z zaangażowaniem.

W cyklu kształcenia, na pobliskiej Jednostce Wojskowej odbywa się darmowy kurs z zakresu programowania i obsługi radiostacji zakończony egzaminem i otrzymaniem certyfikatu potwierdzającego nabyte umiejętności.

W ramach  nauczania wychowankowie klas "Mundurowych” biorą udział w szeregu imprez masowych i patriotycznych organizowanych w naszym mieści, jak i poza nim. Zabezpieczają imprezy sportowe, biorą udział w przemarszach i wartach honorowych. Ich zaangażowanie ma swój finał podczas nadania stopni kadetom, które odbywa się corocznie na terenie Jednostki Wojskowej w Bytomiu.

Młodzież uczęszczają do Liceum Ogólnokształcącego w Bytomiu o profilu mundurowym dzięki Panu z Geografii może przynajmniej raz w miesiącu doznać nietypowych warunków noclegowych w lesie pod „gołym niebem”. Uczniowie wyruszają w godzinach rannych przemierzając wiele kilometrów przez las. Następnie organizują obozowisko przy użyciu minimalnych środków. Zbierają  drwa potrzebne do rozpalenia ogniska, na którym przyrządzają  smaczną i rozgrzewającą grochówkę. Trasa jaką pokonują nasi uczniowie podczas takiego survivalu pełna jest przeszkód stworzonych przez samą „Matkę Naturę”( np. przeszkody wodne). Z racji zawodu Pana z Geografii podczas wędrówki uczniowie dowiadują się i namacalnie doświadczają wielu ciekawostek geograficznych i geologicznych.

                                                                   Szkoła posiada porozumienie z Jednostką Wojskową oraz z Komendą Miejską Policji w Bytomiu.