Liceum Ogólnokształcące "mundurowe"

Szkoła funkcjonuje od 1 września 2005r. Początkowo istniało tylko liceum ogólnokształcące, jednak w późniejszym czasie utworzono kierunek technik sterylizacji medycznej, a także liceum ogólnokształcące dla dorosłych i gimnazjum dla młodzieży z oddziałami przysposabiającymi do pracy.

Liceum Ogólnokształcące "mundurowe" - młodzież ucząca się w tej szkole, uczestniczy w poligonach, na których doskonalą m.in. strzelanie, taktykę zieloną oraz musztrę. Poligony są niepłatne, uczniowie opłacają jedynie czesne w wysokości 190 zł miesięcznie (10 miesięcy x 3 lata), jednak w ramach czesnego wyjeżdżają na poligony, wychodzą na strzelnicę, lodowisko, basen. kręgle.

Szkolenie wojskowe prowadzi wykwalifikowany pracownik rezerwy Wojska Polskiego, z kolei szkolenie policyjne jest prowadzone przez funkcjonariusza Policji KMP w Bytomiu.

Szkoła posiada porozumienie z Jednostką Wojskową oraz z Komendą Miejską Policji w Bytomiu.