Konsultacje Dla Kandydatów Do Klasy Pierwszej!!!

7.08.2012


Konsultacje Dla Kandydatów Do Klasy Pierwszej

Liceum Plastycznego

odbędą się 16 marca (piątek) w godzinach 16:00-18:00 oraz

20 kwietnia (piątek) od 16:00- do 18:00.


Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych!!!