Inauguracja roku szkolnego w Cechu Rzemiosł Różnych

5.10.2018

W dniu 5 października w Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Bytomiu odbyła się uroczysta inauguracja roku szkolnego 2018/2019. Była ona połączona z pasowaniem na ucznia klasy I w zawodzie. Pasowania dokonał szablą Kilińskiego Cechmistrz Pan Antoni Wojciechowski. Wręczono również odznaczenia dla najlepszych pracodawców i wyróżnienia dla najlepszych uczniów. Na zakończenie zorganizowano dla uczniów dyskotekę ze słodkim poczęstunkiem.