Gimnazjum dla młodzieży z oddziałami przysposabiającymi do pracy

Gimnazjum dla młodzieży z oddziałami przysposabiającymi do pracy jest alternatywą dla osób, które oprócz nauki stawiają na rozwój osobisty i karierę zawodową.                                                            

Gimnazjum działa na mocy porozumienia z OHP w Siemianowicach Śląskich, dzięki której nasi uczniowie mogą zdobywać praktykę w wymarzonych zakładach pracy.

Nad szkołą czuwa Cech Rzemiósł Różnych i Przedsiębiorczości.

Klasy pierwsze gimnazjum uczestniczą w zajęciach dydaktycznych od poniedziałku do piątku, z kolei klasy drugie i trzecie- od poniedziałku do środy. Czwartek i piątek jest zarezerwowany na kształcenie w zakładach pracy.