Debata Oxfordzka

3.12.2010

         W roku 2010 Liceum Ogólnokształcące w Bytomiu ZDZ w Katowicach obchodzi jubileusz 5-lecia, wpisując się w 85-letnią tradycję istnienia i działalności Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach.

         W ramach roku jubileuszowego społeczność szkolna, popularnie zwanej „mundurówki”, skupiała swoje działania wokół tego aby  umożliwić wszechstronny rozwój uczącej się tu młodzieży, wykorzystując ciekawe pomysły  nauczycieli. Pod tym kątem zrodziły się inicjatywy zorganizowania sesji naukowych dla gimnazjalistów i młodzieży szkół średnich.

Pierwsza sesja, rozpoczynająca rok jubileuszowy, odbyła się pod hasłem Nauki przyrodnicze w służbach mundurowych. Przez empiryzm i zabawę do wiedzy.

Druga, zamykająca rok jubileuszowy odbyła się dziś pod hasłem Potyczki na słowa. Debata oksfordzka, która odbyła się 3 grudnia 2010r.

Podjęte przedsięwzięcia uczą młodych ludzi autoprezentacji, umiejętności planowania i organizowania własnej pracy, obrony własnych argumentów, efektywnego współdziałania w zespole oraz poszerzają wiedzę i wzbogacają słownictwo.

Głównym celem organizowanych sesji jest kształtowanie przyszłego absolwenta, zgodnie z charakterem szkoły, specjalizującej się w służbach mundurowych z poszerzonym programem języków obcych. Tym sposobem łączymy wyrabianie postawy obywatelskiej i patriotycznej z poczuciem przynależności do grupy państw Unii Europejskiej, stwarzając młodzieży szerokie możliwości rozwoju i kariery w mundurze.

 Potyczki na słowa. Debata oksfordzka, jest turniejem, w którym wzięli udział uczniowie szkól mundurowych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Bytomiu, Częstochowie, Olkuszu i Tychach. Zawodników oceniało niezależne Jury w składzie Marcin Popławski, Beata Mol, Adam Jakubiak, Jarosław Rodak, Tomasz Arteniuk. Zwycięską drużyną w części debat odbywających się w języku polskim została drużyna ze  szkoły bytomskiej, drugie miejsce zajęli uczniowie z Częstochowy. Część konkursową debat w języku angielskim wygrali także uczniowie szkoły bytomskiej, drugie miejsce zajęli uczniowie ze szkoły tyskiej. Najlepszymi mówcami zostali Marcin Skirucha z Częstochowy oraz Maciej Kotkowski z Bytomia.

 

Uroczystości uświetnili swoją obecnością:

Wiceprezydent Miasta Bytom Pani Halina Bieda, przedstawiciel 1 Pułku Specjalnego Komandosów w Lublińcu Pan major Tomasz Arteniuk, Rzecznik Prasowy Komendy Miejskiej Policji w Bytomiu asp. sztab. Pan Adam Jakubiak, przedstawiciel 1 Śląskiej Brygady Rakietowej Obrony Powietrznej Pan major Jarosław Rodak, przedstawiciel Państwowej Straży Pożarnej w Bytomiu Pan Krzysztof Machecki, naczelnik Wydziału Edukacji w Bytomiu Pan Marcin Popławski, Wiceprezes Zarządu Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach Pani Halina Kasznia, Prezes Zarządu Level Sp. z o. o Pan Maciej Mol i Pani Beata Mol, Dyrektor Zespołu Szkół w Częstochowie Pan Janusz Limbach oraz Wicedyrektor- Stanisław Radosz, Dyrektor Zespołu Szkół w Olkuszu Pani Anna Klatt, Dyrektor Zespołu Szkół w Tychach Pani Irena Lach, Dyrektor Zespołu Szkół w Katowicach Pani Anna Przybył oraz Grażyna Kołodziej.